Välkommen till föreningens månadsmöte onsdagen den 22:e januari 2020

i Framtidens hus Torggatan 5 Falkenberg

Efter lotteri och kvällsmat blir det föredrag, Christer Brunström kommer att berätta om ”B-Z som i BluffZ". Kvällen avslutas med auktion enligt länkad lista.


 


              Jan Sandberg

                                                                                                 Tobias Johansson

Auktionslista       Bild 1       Bild 2     Bild 3     

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Samlarträff

Övrigt

Januari

29/1

Februari

19/2 - Årsmöte .- Förlängd 5-minutare av Claes Hederstierna

26/2


Mars

18/3 - Lars Hansson – Danska Västindien

25/3

April

15/4 -Medlemsauktion – Förlängd 5-minutare av Staffan Stenudd

22/4

Maj

13/5 – Anders Johansson visar Elisons - Livet i byn

INGEN

Juni

17/6

Juli

15/7

                                                   PROGRAM

kl 17.00. Urvalshäften           kl 18.15 förhandlingar