Välkommen till föreningens årsmöte onsdagen den 19:e februari 2020

i Framtidens hus Torggatan 5 Falkenberg

Efter lotteri och kvällsmat blir det förlängd 5-minuters föredrag av Claes Hederstierna. Kvällen avslutas med auktion enligt länkad lista.


 


              Jan Sandberg

                                                                                                 Tobias Johansson

Auktionslista       Bild 1       Bild 2     Bild 3     

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Samlarträff

Övrigt

Januari

Februari

26/2


Mars

18/3 - Lars Hansson – Danska Västindien

25/3

April

15/4 -Medlemsauktion – Förlängd 5-minutare av Staffan Stenudd

22/4

Maj

13/5 – Anders Johansson visar Elisons - Livet i byn

INGEN

Juni

17/6

Juli

15/7

                                                   PROGRAM

kl 17.00. Urvalshäften och medlemsförsäljning           kl 18.15 Förhandlingar