Jan Sandberg

                                                                                                 Tobias Johansson

Auktionslista       Bild 1       Bild 2     Bild 3    

Kommande aktiviteter


Styrelsen har beslutat all mötesverksamhet är inställd åtminstone t.o.m juli månad p.g.a pandemin. 

Styrelsen omprövar planerade möten allt eftersom , så allt är väldigt preliminärt.


Månadsmöte

Samlarträff

Övrigt

Januari

INSTÄLLT

INSTÄLLT

Februari

INSTÄLLT

INSTÄLLT


Mars

INSTÄLLT

INSTÄLLT

April

INSTÄLLT

INSTÄLLT

Maj

INSTÄLLT

INGEN

Juni

INSTÄLLT

Juli

21/7