Hallandsträffen

Kallar vi det kontinuerliga samarbete som finns mellan Hallands sex filatelistföreningar, detta samarbete har resulterat i

- Fyra omgångar av filatelistisk högskola

- Gemensama resor till utställningar

- Lyckat arrangemang av den regionala utställningen Hallfrim06.

- Den nationella utställningarna Hallfrim 2012 i Falkenberg och Hallfrim 2016 i Halmstad.

I Hallandsträffen ingår förutom vår förening även

- Nordhallands filatelistförening i Kungsbacka - www.nhff.se 

- Varbergs frimärksklubb - www.sff.nu/varberg

- Halmstads filatelistförening - www.sff.nu/halmstad

- Oskarströms frimärksklubb

- Laholms filatelistförening - www.sff.nu/laholm