2020 

Inställt p.g.a pandemi


2019

Arrangerades lördagen den 9 nov kl 10-13 i stadhuskuben. Årets tema var gamla stationshus. 2018

Frimärkets dag 2018 arrangerades i stadshuskuben lördagen den 13/10 kl 10 -13, temat var skogens djur.


2017

Den 18 mars anordnades Frimärkets dag i stathuskuben, temat var borgar.


2016

Den 19 och 20 Mars 2016 anordnades Frimärkets dag på Falkenbergs Museum. Denna Frimärkets dag var mycket speciell för föreningen då staden stolthet, den från 1700-talet centralt belägna Tullbron ingick i Postens nyutgivna broserie. Dessutom hade Tullbron valts ut som motiv till det souvenir ark som utgavs samtidigt. Tillställningen  blev betydligt bättre besökt än tidigare års Frimärkets dags arrangemang.