FALKENBERGS POSTHISTORIK

Till klubbens 60-årsjubileum gav föreningen den 14/10 2006 utskriften "Posthistorik från Falkenberg kommun". Den innehåller dokumentation av alla i Falkenberg förekommande poststationer med i dag kända stämplar och postorternas etymologi.

Efter det har vi i omgångar uppdaterat historiken med information om Falkenbergs kända balkstämpel, Falkenbergs stads lösenmärken, Postrånet i Arvidstorp, Posttjänstemannen Charles Mobergs minnen, Falkenbergs postmästare och stadens postlokaliteter med kartor och flygbilder. Dessutom finns det med frimärken med anknytning till kommunen och information om milstenar utefter historiska postvägar med start 1685. Den i filatelikretsar kända familjen Lundbergs på Herting avslutar tillsammans med laxfisket kring Ätran historiken som den ser ut i dag.

 


Föreningen kommer nu lagom till Frimärkets Dag 2017 med sin hittills största revidering på 36 nya och omarbetade blad kallad Rev F.  Denna uppdatering behandlar bl.a Tullbron som är stadens senaste tillskott till  frimärksfloran  samt några exempel på järnvägsfraktmärken. Den allra största delen är tillkomsten av nya stämpeltyper som de vanliga kassastämplarna med olika littera. Av våra tidiga lantbrevbärarstämplar finns en del intressanta rektangulära och kvadratiska lantbrevbärarstämplar med.

Total omfattar historiken ca 120 sidor i ett lösbladssystem som är lätt att komplettera.

Uppdaterad pärm        250 kr

Bladen på CD-skiva      60 kr

Uppdatering D               70 kr

Uppdatering E               40 kr

Uppdatering F               70 kr

För dig som vill ha posthistoriken hemsänd med post tillkommer 30 kr för CD-skivan och 85 kr för pärmupplagan.

För beställningar kontakta


Jan Sandberg

Bräckev 26

311 34 Falkenberg

jan.sandberg1@telia.com


Vid den nationella frimärksutställningen Hallfrim 2012 erhåll Posthistorik Falkenbergs Kommun Silverbrons med totalt 67 p.

KLUBBENS HISTORIK


Den 10 april 1946 hölls konstituerande sammanträde och stationsskrivare Einar Kjellenberg blev föreningens förste ordförande, medlemsantalet upptog 21 namn.


1947 - Årsavgiften bestämdes till 3:-


1949 - lades in anbud på postens kilovara,75:- för en 5 kilos post.


1951 - Samarbete med Varbergsföreningen.


1953 - Halmstads filatelist förening inbjuder till gemensamt möte på restaurang Laxen. Medlemsantalet är vid denna tid 41 st varav 2 st hedersmedlemmar.


1965 - Nils Rydell och Gösta Stoltz informerar ungdomarna på läroverket.


1960 - Årsmöte på Tullbrons gästhem. Supé, smörgåsbord med småvarmt, dricka och kaffe 10:-. Knut Mellbäck överlämnaren specialtärning för föreningens poängjakt.


1971 - Föreningen har minnesstämpel vid 25–års jubileet. Konstnär Stig Simmingsköld ritar föreningens kuverttryck. Utställningen öppnades av postmästare Gösta Larsson.


1973 - Till ungdomsledare valdes Ulf Lindewald och Sten-Hugo Steineck


1976 - 30-års jubileum med minnesstämpel.


1977 - Ingemar Carlsson valdes till sekreterare på årsmötet, Ingemar förblev klubbens sekreterare i 34 år fram till sin död 2011. Föreningens förste Hedersmedlem Ivar Andersson avlider 90 år gammal.


1979 - Sten Hugo Steineck får silverplakett efter 40 års medlemskap i SFF.


1984 - Eget framtaget vykort med flygmotiv till Frimärkets Dag.

(Richard Nordqvist anländer Falkenberg 1919)


1986 - Jubileer i Falkenberg: Postkontoret 300 år och Falkenbergs första järnväg 100 år.


1996 -  Ulf Lindewald avtackas efter 22 år som ordförande.


2006 - Regional Utställning Hallfrim 06. Välbesökt och lyckad.


2008 - Arrangerade SFF-kongress på Strandbaden.


2012 - Föreningen anordnar tillsammans med övriga Hallandsföreningar den nationella utställningen Hallfrim2012 i Falkhallen.


2016 - Posten släpper en serie där Tullbron är ett av motiven den 17 mars. Föreningen anordnar med anledning av detta Frimärkets dag i samarbete med Falkenbergs museum den 19-20 Mars.


2021 - Firar Falkenbergs Filatelistförening 75 år. Falkenbergs Kommun har valt att använda vår logga som underlag för blomsterplanteringen på Vallarna.